Thuis
Nieuws
Zorgboerderij
Veehouderij
Foto's
Gastenboek
Contact

Veehouderij

We beginnen met een stukje geschiedenis. Onze overgrootouders Sjerp Boukes Jansen ( 1843) en Attje Hannema boeren op een bedrijf in Schettens, en onze grootouders Gorrit Sjerps Jansen (1889) en Lolkje van de Wal (1888) nemen de boerderij over, zij kopen na twee jaar een boerderij in  Parrega "over het water"aan de Workumer Trekvaart. Een prachtig plekje want in die tijd ging alle vervoer over water. Zij maken veel mee in hun leven, de boerderij brand af in 1936 door een blikseminslag, Pake Gorrit valt van de hooizolder en wordt nooit weer de oude, de nieuwe boerderij wordt in de oorlog flink beschadigd doordat een Lancester neerstort in het weiland vlak bij de boerderij. Beppe Lolkje verhuist in 1948 naar Parrega en dan nemen onze ouders Sjerp Jansen (1915)en Attje Deinum  (1917)de boerderij over, zij krijgen twee dochters en twee zonen. In 1975 geeft Hesssel(1953) aan ook te willen gaan boeren en hij gaat met heit in maatschap. Zij melken op twee plaatsen, op de ouderlijke boerderij en in de Workumer Mar. In 1977 verhuizen we een boerderij verderop, groter en met 26HA grasland. Hessel trouwt in 1977 met zijn buurmeisje Reinie de Jong (1954)en zij gaan naast de boerderij wonen in een tijdelijke woning want de boerderij wordt nog bewoond door de eigenaar Anne Osinga. Het boeren aan de overkant van het water wordt steeds bezwaarlijker, de melkbussen verdwijnen en er komt een varende melktank. De aanvoer van voer en stro gaat met steeds groter materiaal en bouwen kan ook niet. Gelukkig komt in de 80er jaren de ruilverkaveling op gang en het eerste wat wordt aangepakt is een ontsluitingsweg voor de drie boeren achter de Workumer Trekvaart. In 1988 wordt de weg geopend en meteen bouwen we een ligboxstal, een hele vooruitgang, de friese stal werd veel te klein  en te bewerkelijk. In de volgende jaren wordt er regelmatig land en melkquotum bijgekocht. Het woonhuis komt vrij en na een grondige verbouwing komen wij met onze vier kinderen in het voorhuis te wonen. De stacaravan en de verbouwde oude friese stal worden verhuurd aan recreanten, vooral vissers die het hier heerlijk naar hun zin hebben. In 2001 wordt de ligbox verlengd met 4 spantvakken en is dan weer up to date. Het bedrijf groeit gestaag door. Toch willen we niet alleen uitbreiden in de melkveehouderij, we denken over verbreding. De recreatietak uitbreiden met een boerencamping, mestkippen, windenergie, we onderzoeken alles, maar ons hart ligt er niet in. We horen van familie, wiens zoon met beperking vaak bij ons logeert, over zorgboerderijen. Zorg aan mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking op de boerderij, dat blijkt voor ons het mooiste wat er is. We starten in november 2003 onze zorgboerderij voor logeeropvang in de weekenden en vakanties. Kinderen met een beperking komen bij ons logeren, zij een fijn weekend en hun ouders even een adempauze, of meer aandacht voor de andere kinderen. We beginnen langzaam met twee of drie kinderen per weekend, en het is nu gegroeid tot 7 of 8 kinderen per weekend. We geven zo anderen de kans te genieten van de ruimte en de dieren, die rust uitstralen. Dieren waarvoor ze mogen zorgen inplaats dat er voor hen wordt gezorgd. Een boerderij waar met de regelmaat van de klok en met de seizoenen mee de dingen worden herhaald, wat rust geeft. Er ontstaan vriendschappen tussen de kinderen en vaste groepjes die graag bij elkaar zijn. Zij horen bij ons gezin en bij onze eigen kinderen., waar ze ook altijd welkom zijn. In 2007 komt onze zoon Sjerp Jan (1986) erbij in de maatschap en we verdubbelen de stal, er worden 26 koeien bijgekocht. Sjerp en Eleonora wonen nu naast de boederij in het houten huis waar wij ook zijn begonnen. Zo is er een prachtig bedrijf ontstaan, een ideale combinatie van landbouw en zorg, waar het hele gezin van meegeniet, een goed voorbeeld van verbreding in de landbouw, en ons op het lijf geschreven!

Nu is het 2013 en zijn er veel veranderingen geweest. De ouders van Eleonora, Reinder en Wiepie Postma,hebben een melkveehouderij in Exmorra, er wordt daar gemolken met robots. Reinder Postma geeft in 2011 aan op te willen houden met melken. Het plan wordt gemaakt samen een VOF op te richten en alle koeien te melken op het Surein en de kalveropfok te doen in Exmorra. Sjerp Jan maakt de keuze voor een 2x24stands swingover-melkerij en er wordt een nieuwe melkstal gebouwd voor de ligbox langs. Op 15 mei 2012 verhuist ons jongvee naar Exmorra en komen de koeien van Reinder naar Parrega. Na een spannende en drukke dag hebben alle koeien nieuwe halsbanden om, zijn ingevoerd in de computer en dan kan er sávonds voor het eerst gemolken worden in de nieuwe melkerij. Dit gaat heel goed, de koeien zijn snel gewend en de melkers ook. Nu we een jaar verder zijn is iedereen gewend  aan de nieuwe situatie, en loopt alles naar wens en kunnen we zeggen dat het een goede beslissing is geweest. We kunnen met z'n zessen weer heel wat jaren vooruit.

 

 

 

 

 

 

 

Veehouderij en zorgboerderij "it Surein" - Trekweg 5 - 8763 XB Parrega - Tel. ( 0515 ) 541525 - Fax ( 0515 ) 541525 - info@surein.nl

"it Surein" - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl