Thuis
Nieuws
Zorgboerderij
Veehouderij
Foto's
Gastenboek
Contact

Welkom op onze website...

Wij zijn Hessel en Reinie Jansen en samen met Sjerp Jan en Eleonora hebben we een melkveehouderijbedrijf met 220 melkoeien. In 2008 is ons bedrijf uitgebreid met een nieuwe ligboxstal en 26 koeien, waarvan enkele roodbonte. Een mooi gezicht tussen de zwartbonte. Het jongvee wordt sinds mei 2012 opgefokt in Exmorra, op de boerderij van Eleonora's ouders.

Sjerp Jan en  Eleonora wonen in een huis naast de boerderij. Eleonora is onderwijzeres en mag graag paardrijden. Zij zijn 19 april 2013 getrouwd.

Naast Sjerp Jan, hebben we twee dochters en een pleegzoon Yannick, hij woont in Leeuwarden.

Onze dochters Feikje en Atsje wonen ook niet meer thuis, maar vervangen ons als dat nodig is, bijvoorbeeld tijdens ziekte. We gaan met de kinderen ook regelmatig bij hen op visite.

Veehouderij en zorgboerderij "it Surein" - Trekweg 5 - 8763 XB Parrega - Tel. ( 0515 ) 541525 - Fax ( 0515 ) 541525 - info@surein.nl

"it Surein" - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl