Thuis
Nieuws
Zorgboerderij
Veehouderij
Foto's
Gastenboek
Contact

12 - 02 - 2009 - 100.000 liter koe


Sijke 23 is de eerste op ons bedrijf die deze prestatie leverd.Zij stamt uit het veebeslag van Hessels vader, Sjerp Jansen, die op het bedrijf naast ons boer was.

Op de eerste foto Sijke 23, op de tweede worden de laaste liters van de 100.000 gemolken, op de derde foto worden ze bijgeschreven door de melkmonsternemer

in de computer en op de vierde gebak voor Hessel Sjerp en de monsternemer.

Sijke kreeg een extra schep biks!  Terug

Veehouderij en zorgboerderij "it Surein" - Trekweg 5 - 8763 XB Parrega - Tel. ( 0515 ) 541525 - Fax ( 0515 ) 541525 - info@surein.nl

"it Surein" - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl